Hanna Tegenfeldt

Foto Hanna Tegenfeldt

Hanna Tegenfeldt

Vireda skola
Aneby

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är lärare och jobbar på Vireda skola i Aneby kommun. Jag är klasslärare för en åk 1-2.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
2-5 år

Berätta hur du arbetar för att utveckla elevernas digitala kompetens, och att göra lärandet tillgängligt för alla?
– I mitt klassrum är Ipaden ett läromedel, ett verktyg samt en dialog i klassrummet, hemmet och skola. Eleverna använder dagligen sina Ipads på olika sätt. Med hjälp av olika digitala verktyg och appar används den som ett läromedel. Den är också ett stöd och hjälpmedel för de elever som behöver det. Men mest används Ipaden till att skapa, träna, bedöma, redovisa och utvärdera lärandet.

– I mitt klassrum är elever producenter. Med hjälp av digitala verkyg skapar de arbetsblad, animeringar, loggar, presentationer, lästränar, utvärderar och bedömer sig själva och varandra mm. Alla är aktiva och kan utifrån sina förutsättningar lyckas och känna sig stolta över sitt arbete. Skolarbetet som eleverna skapar kan de sedan dela med sina klasskompisar, lärare, faddrar och föräldrar mfl. På så sätt blir lärandet mer spännande och viktigt!  Det är någon som ser och är intresserad av mitt arbete och ger mig feedback som hjälper och pushar mig framåt. Eleven kan följa och se sin kunskapsutveckling och progressionen i sina arbeten. Jag som lärare kan lätt anpassa och variera min undervisning med hjälp av de digitala verktygen.

Hur har coronapandemin påverkat ditt arbete/din undervisning med digitala verktyg? Har du upptäckt något nytt under pandemin som du kommer att fortsätta med?
– Under corona har de digitala verktygen varit extra viktiga för mig och mina elever. Eleverna har fått skapa veckologgar där de dokumenterat sitt skolarbete. Dessa loggar har de sedan delat med sina föräldrar. På så sätt har föräldrarna kunnat ta del av sitt barns arbete och lärande. Eleverna har fått skapa presentationer om sitt lärande in för utvecklingssamtalen. Med hjälp av presentationerna har eleven kunnat hålla och leda samtalet vilket har bidragit till givande samtal trots restriktionerna.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Jag inspirerar och lär mina kollegor. Vi hjälps åt att lära oss nya saker som vi sedan lär varandra. Vi tar hjälp av eleverna som lär varandra och pedagoger. Vi samlar pedagoger i kommunen som håller i workshops.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den? (Ge gärna exempel från en konkret undervisningssituation)
– Bookcreater för att skapa olika arbetsblad och texter. En enkel app som alla kan använda och resultatet blir alltid något som eleven känner sig stolt och nöjd med. Keynote med alla sina funktioner. Jag använder appen på mina genomgångar till exempel genom att dela en uppgift/fråga. Eleven kan lätt måla sin lösning eller skriva sitt svar. På så sätt är alla aktiva och vi kan lätt dela med oss av svar och tankesätt. Genom att titta på varandras Ipad eller koppla dem till smartboarden. Keynote är en enkel app som du lätt kan skapa tex ett temaarbete med arbetsuppgifter, länkar, animeringar, ljudfiler mm.