Jalileh Moini

Jalileh Moini

Granatäpplet
Sundbybergs stad

Presentation

Nominerad som en del av Makerpedagogerna, Sundbybergs stads förskolor

Vem är du och vad jobbar du med?
– Förskolärare ,Ateljerista och makerpedagog, arbete med barn i förskolan

Som förskollärare/lärare ska vi ska leda och stimulera alla elever oavsett kunskapsnivå. Hur syns det i din undervisning? Hur tar du stöd av digitala lärverktyg och resurser för att differentiera undervisningen?
– Genom att observera barnens intresse erbjuder jag olika uttrycksformer. Jag använder digitala verktyg som en form av uttrycksform på så sätt differentieras undervisningen genom att aktiviteterna består av flera olika lustfyllda vägar till lärande processer.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Genom workshops.