Jens Bjelvenmark

Foto Jens Bjelvenmark

Jens Bjelvenmark

Gullmarsgymnasiet
Lysekil

Presentation

Nominerad tillsammans med Pernilla Wegén.

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är biologi- och kemilärare på Gullmarsgymnasiet i Lysekil. Jag undervisar även i naturvetenskaplig specialisering och handleder gymnasiearbeten. Sedan flera år driver jag en ”science club” på skolan tillsammans med en kollega, där ungdomar får komma och experimentera och utforska naturvetenskap och teknik på fritiden.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
Mer än 10 år

Berätta hur du arbetar för att utveckla elevernas digitala kompetens, och att göra lärandet tillgängligt för alla?
– Jag tycker digitala verktyg ska vara ett naturligt komplement i undervisningen av två anledningar. Dels blir vi i samhället mer beroende av digitala verktyg för att klara vår vardag, dels kan de underlätta förståelsen för väldigt mycket i vår omgivning.

Hur har coronapandemin påverkat ditt arbete/din undervisning med digitala verktyg? Har du upptäckt något nytt under pandemin som du kommer att fortsätta med?
–Självklart fick coronapandemin en enorm påverkan på undervisningen och vissa verktyg blev oumbärliga i distansundervisningen (blev till exempel förtjust i OBS studio), medan andra kan bidra till ökad förståelse även i ordinarie klassrumsundervisning. Ett konkret exempel var att jag utnyttjade en värmekamera för att visa på en kemisk reaktion som avger värme i distansundervisningen, men efteråt har jag utnyttjat det i klassrummet också.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Jag skulle säga att det finns en generositet i kollegiet där man gärna berättar vad man använder och vad som fungerar och inte fungerar. Det tror jag uppmuntrar kollegiet att utvecklas.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den? (Ge gärna exempel från en konkret undervisningssituation)
– Jag måste ju säga att utnyttjandet av mikrokontroller, typ Arduino, är fantastiskt roligt och det har öppnat så många möjligheter i undervisningen. Vi använder dessa i den naturvetenskapliga specialiseringen för att få elever att förstå att vetenskapliga instrument ofta bygger på enkla principer.