Pernilla Wegén

Foto Pernilla Wegen

Pernilla Wegén

Gullmarsgymnasiet
Lysekil

Presentation

Nominerad tillsammans med Jens Bjelvenmark.

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är matematik- och fysiklärare och undervisar främst på det naturvetenskapliga programmet. Numera är jag på Nösnäsgymnasiet i Stenungsund.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
Mer än 10 år

Berätta hur du arbetar för att utveckla elevernas digitala kompetens, och att göra lärandet tillgängligt för alla?
– Vi använder olika digitala hjälpmedel dagligen vilket gör att det blir en naturlig del av vardagen.

Hur hara påverkat ditt arbete/din undervisning med digitala verktyg? Har du upptäckt något nytt under pandemin som du kommer att fortsätta med?
– När distansundervisningen startade blev jag tvungen att snabbt hitta rutiner så att eleverna kunde ta till sig information och kursmaterial digitalt. Jag startade till exempel en youtubekanal där jag filmade olika genomgångar. Detta har jag fortsatt med även efter att restriktionerna släppt.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Vi hjälps åt och tipsar varandra. Skolan har ett väl utvecklat system för skuggning och klassrumsbesök. På så sätt kan vi coacha varandra så att vi utvecklas tillsammans.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den? (Ge gärna exempel från en konkret undervisningssituation)
– Som exempel kan jag nämna quiz-tjänsten på socrative.com. Den använder jag ganska ofta när vi ska repetera olika moment både i matematik och fysik. Vidare tycker jag att det är väldigt roligt att programmera, så jag använder gärna Arduino eller python till olika elevprojekt.