Pernilla Schöld

foto Pernilla Schöld

Pernilla Schöld

Lindskolan
Huddinge

Presentation

Nominerad som en del i Lindskolans lärarlag

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag heter Pernilla och arbetar som lärare i en klass med elever som läser ämnesområden. Alla elever har autism. Jag har jobbat på Lindskolan sen 2011

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
5-10 år

Berätta hur du arbetar för att utveckla elevernas digitala kompetens, och att göra lärandet tillgängligt för alla?
Många av våra elever har inget talat språk eller god finmotorik, de blir hjälpta av olika appar.
De kan till exempel dra bokstäver i en app lika snabbt som de tänker men det hade varit för svårt att skriva för hand eller få uppläst vad man vill äta på mellanmål mm. Jag är beroende av Inprint för att göra bildschema och kommunikationsstöd, widgetonline för att eleverna ska kunna skriva och UR-play för att undervisa mina elever.

Hur har coronapandemin påverkat ditt arbete/din undervisning med digitala verktyg? Har du upptäckt något nytt under pandemin som du kommer att fortsätta med?
– Ja, jag har lärt mig ha digitala möten med vårdnadshavare och andra instanser som är inkopplade på min elevgrupp. Vissa av mötena kommer jag att hellre ha digitalt för att spara tid.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Vi har ett kontinuerligt samarbete där vi grovplanerar tillsammans, vi delar material, bygger ofta vårt tema och det arbetsmaterial vi skapar utifrån program på UR. Elevernas styrka är det visuella vilket gör att vår undervisning bygger på att de kan titta på det vi arbetar om.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den? (Ge gärna exempel från en konkret undervisningssituation)
– UR-play, Skolplus, Inprint, Elevernas styrka är det visuella och de har svårt för auditiv undervisning. Det gör att den största delen sker digitalt eller konkret.