Lindskolans lärarlag

FotoLindskolans lärarlag

Lindskolan
Huddinge

Presentation

På bilden Lindskolans lärarlag, fr v: Jenny Pettersson, Helena Perlskog, Nella Celik, Pernilla Schöld, Annett Andersson, Katarina Sjöberg och Camilla Eriksson.

Lindskolan är en kommunövergripande grundsärskola för elever med autism och autismliknande tillstånd och består av en förskoleklass samt årskurs 1-9. Med klasser i spannet från elever med multifunktionsvariation som läser efter ämnesområden, till de som läser ämnen. Ett av skolans viktigaste uppdrag är att ge eleverna verktyg till kommunikation.

Lindskolans lärare har, under flera år, utvecklat arbetet med kommunikation genom digitalt stöd. Lärarna arbetar också med programmering, i alla klasser, och har översatt detta abstrakta till något som fysiskt går att ta på och uppleva.

Med hjälp av tekniken har också elever som inte kan ta sig till t ex havet, fått uppleva känslan av att vara under ytan, tillsammans med fiskarna.

Lärarnas presentationer:
Jenny Pettersson
Helena Perlskog
Nella Celik
Pernilla Schöld
Anette Andersson
Katarina Sjöberg
Camilla Eriksson.