Linn Hedgården

Linn Hedgården

Ullvi skola
Leksand

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag arbetar som klasslärare på en liten skola utanför Leksand. Vi undervisar i B-form, det vill säga att vi har två årskurser i samma klass. Jag undervisar klass 1-2 i alla ämnen utom idrott.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Elevernas lärande kan stärkas på många olika sätt. Färdighetsträningen kan göras väldigt lustfylld med hjälp av olika appar där eleverna får träna bokstavsljud/läsning, taluppfattning, huvudräkning och stavning, med mera. Dessutom är det väldigt enkelt för mig att nivå- och individanpassa uppgifter med hjälp av digitala verktyg och det är snabbt och lätt gjort att ge individuell återkoppling som för lärandeprocessen framåt.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll? (t ex när det gäller planering, lektion och efterarbete)
– Även om eleverna arbetar såväl analogt som digitalt så har jag alltid ett digitalt stöd i klassrummet. Projektorn står alltid på i klassrummet där eleverna kan se lektionsstrukturen, vad de ska arbeta mot för mål och vilka uppgifter de ska genomföra och hur arbetet ska gå till. Där har jag också alltid en timer på för att de lätt ska kunna se hur mycket det är kvar av lektionen eller arbetsmomentet. Under våra rörelsepauser har vi så gott som alltid en digital video vi utgår från. 

– All min planering gör jag vid min dator och mycket av efterarbetet. Tack vare att jag har möjlighet att arbeta en till en med Chromebook så använder jag mig mycket av Google classroom i min undervisning. Där kan jag lägga ut uppgifter till klassen som behandlar samma område för alla, men där eleverna kan arbeta på olika nivåer. Jag upplever att den del av skrivprocessen där eleverna ska producera egna texter är mer lustfylld digitalt än analogt. Det är lättare för eleverna att gå in och ändra i sina texter på datorn än när de skrivit för hand. Till exempel om de missat versal i början av en mening så kan det synas rester när de suddar på papper men på datorn bli det ett snyggt och fint resultat och det är inte så ansträngande för dem att redigera. 

Hur ser du på coronatiden ur perspektivet skolans digitalisering? Har du upptäckt något nytt under denna period som du kommer att fortsätta med?’
– Framförallt känner jag att vi som lärare blivit än mer digitala. Plötsligt tvingades vi delta i Google meet- och Teamsmöten digitalt och vande oss snabbt vid det. På min skola höll vi alla utvecklingssamtal via Google meet och upptäckte då att vi i mycket större utsräckning hade två vårdnadshavare med på samtalen, än vi haft tidigare. Många vårdnadshavare pendlar till sina arbeten i andra städer och då kan det vara svårt att komma till skolan för ett samtal, men att logga in via en länk kan många hinna med.Vi har fortsatt med att erbjuda digitala utvecklingssamtal även detta läsår och de flesta valde den formen för samtalen.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Varje vecka har vi pedagogisk dialog där vi fortbildar oss tillsammans, ofta med digitala inslag. Då jag arbetar på en liten skola har vi täta samarbeten mellan alla lärare och det är lätt att snabbt be varandra om hjälp. Vi har också en tradition av att dela med oss till varandra kring såväl digitala som andra pedagogiska tips.

– I Leksands kommun har alla skolor en digiledare som alla pedagoger kan få stöd av och vi har också en digitaliseringsutvecklare som samordnar kommunens gemensamma kompetensutvecklingsdagar.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den? (Ge gärna exempel från en konkret undervisningssituation)
– Bildstödsprogrammet Widgit online använder jag dagligen för att skapa bildstöd och stödstrukturer vilket bidrar till en tillgänglig lärmiljö för alla. Kan inte tänka mig att undervisa utan att använda bildstöd, det underlättar såväl stegvisa instruktioner som arbetet med att befästa ord och begrepp i samtliga ämnen. Google classrom där jag delar nivåanpassade uppgifter till eleverna, jag gillar det för att det är så enkelt att använda. Jag kan gå in och följa elevernas arbete under processen och ge återkoppling direkt i dokumentet. 

– Spel ett använder flera av mina elever för att få färdighetsträning i den tidiga läsinlärningen, som ett komplement till läsinlärningen i grupp och individuellt. Inläsningstjänst använder vi för att kunna läslyssna på texter.

– Svenskaportal använder jag också i färdighetsträningen.