Linnéa Bergfalk Erkmar

Foto Linnea Bergfalk Erkmar

Linnéa Bergfalk Erkmar

Enheten för flerspråkighet
Partille

Presentation

Nominerad tillsammans med Mundhir Hajir

Vem är du och vad jobbar du med?
– Sedan 2016 arbetar jag som lärare på en enhet som tar emot nyanlända elever. I mitt arbete som lärare undervisar jag nyanlända elever på en introduktionskurs, genomför kartläggningar samt stöttar ut eleverna till mottagande skola. Mitt uppdrag innefattar även att stödja skolor i kommunen i frågor som rör andraspråkselevers lärande.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
5-10 år

Berätta hur du arbetar för att utveckla elevernas digitala kompetens, och att göra lärandet tillgängligt för alla?
– På introduktionskursen introducerar vi eleverna redan i ett tidigt skede till olika digitala resurser som kan stötta dem i sitt lärande. I detta arbete är det viktigt att utgå från elevernas tidigare erfarenheter eftersom deras vana av att använda digitala resurser kan se olika ut. För att göra lärandet tillgängligt för alla har vi samlat användbara resurser på en webbplats och skapat filmer där vi visar hur dessa resurser kan användas konkret i undervisningssituationer.

Hur har coronapandemin påverkat ditt arbete/din undervisning med digitala verktyg? Har du upptäckt något nytt under pandemin som du kommer att fortsätta med?
– Vi hade redan innan pandemin bröt ut börjat spela in filmer där vi visar hur de digitala resurserna kan användas i undervisningen. Genom våra filmer och digitala föreläsningar kunde stödet kring användandet av digitala resurser fortsätta även under pandemin. Som ett led i att tillgängliggöra vårt stöd kommer vi fortsätta att utveckla vår webbplats med aktuella resurser.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Min kollega och jag brukar hålla i föredrag kring digitala resurser som kan användas i en språk- och kunskapsutvecklande undervisning. Därtill har vi i kollegiet återkommande träffar där vi hjälper varandra kring de resurser som finns samt delar med oss av tips på bra digitala funktioner.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den? (Ge gärna exempel från en konkret undervisningssituation)
– En favoritfunktion är läshjälpsfunktionen som finns inbyggd i olika digitala tjänster. Med hjälp av den kan eleven bearbeta digitala texter med hjälp av funktionens inbyggda talsyntes och översättningsfunktion.