Lisa Eriksson

Foto Lisa Eriksson

Lisa Eriksson

Makerzone
Sollentuna

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är SO-lärare men arbetar just nu i princip med alla ämnen då lektioner jag har är ämnesövergripande.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
Mer än 10 år

Berätta hur du arbetar för att utveckla elevernas digitala kompetens, och att göra lärandet tillgängligt för alla
– Jag arbetar dagligen med att lära eleverna hur de kan blanda analogt och digitalt för att fördjupa sitt lärande och för att öka förståelsen för ämnet men även för hur samhället ser ut idag. Det kan vara allt från enkla tips för att kunna arbeta smartare till att skapa mer multimodala arbetsformer med hjälpa av ljud, bild och programmering. Om eleverna känner till hur de kan utnyttja de funktioner som finns i de digitala verktyg de har möjlighet att använda i skolan ökar det tillgängligheten och de har större möjlighet att arbeta med uppgifter på ett sätt som ökar deras motivation men de kan även hitta rätt vägar till att förbättra sin studieteknik och har fler möjligheter att lösa uppgifter på ett sätt som gör att de verkligen lär sig något. Det bli även enklare för mig som lärare att arbeta med tillgänglighet då jag har fler verktyg att ta till för att öka möjligheterna för alla elever.

Hur har coronapandemin påverkat ditt arbete/din undervisning med digitala verktyg? Har du upptäckt något nytt under pandemin som du kommer att fortsätta med?
– Den har så klart påverkat mig men faktum är att mycket av det som vi tog in i klassrummen (videomöten, inspelningar mm) redan fanns i mitt klassrum. Att verkligen se till att alla elever lär sig dokumentera på olika sätt är nog det jag tycker är den viktigaste lärdomen från pandemin.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– I min roll arbetar jag tillsammans med alla lärare i kommunen. Vi har en diditaliseringsplan som vi följer och där är jag med och samarbetar med- och fortbildar mina kollegor. Nu har vi precis avslutat en rad workshops i uppstarten och ska närmst djupdyka tillsammans i ämnesgrupper som är kommunövergripande.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den? (Ge gärna exempel från en konkret undervisningssituation)
– Jag jobbar dagligen i Google Workspace och i Apples iWork-appar. Presentationsverktyget är med mig dagligen, inte bara för att presentera utan det fyller så många fler funktioner. En bra funktion är att göra interaktivt material till eleverna.