Lena Lindgren

Foto på Lena Lindgren

Lena Lindgren

Partille gymnasium
Partille

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag arbetar som gymnasielärare i italienska, franska och kommunikation på gymnasiet. Jag är utvecklingsledare för internationella frågor i vår förvaltning och driver flera samarbetsprojekt med andra skolor i Europa. I uppdraget ingår också att stötta skolor och lärare som vill utvecklas genom internationella samarbeten och främja att elever i Partille kommun får nya perspektiv genom möten med andra.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– Mer än 10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Eleverna utvecklas genom möten och samarbeten. De får möjlighet att vidga sina perspektiv och använda språken de studerar i verkliga situationer. Det skapar större motivation för lärande om det finns riktiga mottagare och gemensamma projekt. Man kan genom IT skapa möten som inte annars hade varit möjliga.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Som språklärare är det lätt att hitta autentiskt uppdaterat material som är intressant för eleverna: filmer, korta videoklipp med övningar till, nyheter, spel med mera.
För elever och föräldrar är det lätt att följa med i vad som sker på lektioner när det läggs upp på Google classroom. Det är också tidssparande att läsa och kommentera elevernas arbete och ge formativ respons genom delade dokument i classroom.

Hur ser du på coronatiden ur perspektivet skolans digitalisering? Har du upptäckt något nytt under denna period som du kommer att fortsätta med?
– Vi var tvungna att ställa om extremt snabbt och vi gjorde det bra. Eleverna fick god undervisning digitalt under den tiden de behövde studera hemifrån – men vi lärde oss också uppskatta och värdera det fysiska mötet och när de väl var på plats så gjorde vi de aktiviteter som bäst lämpade sig för när-undervisning och vi ”slösade inte tid” på sådant de kunde göra på distans. Bland annat lärde jag mig att använda spel, film och videor i språkundervisningen på nya sätt.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Vi har en tradition av kollegialt lärande i flera forum; arbetslag, ämneslag och tvärgrupper. Vi har en dela-kultur som gör att vi sprider våra kunskaper till varandra. Under pandemin fick vi jobba hårt och hjälpa varandra i en ständigt pågående diskussion om hur man undervisar på bästa sätt på distans.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den?
Etwinning.net är en suverän plattform där du hittar fortbildning, inspiration, kontakter med andra lärare, projekt och skolor i Europa och i så kallade Europa plus länder. För min egen språkundervisning har jag hittat flera skolor och lärare att samarbeta med på olika sätt, till exempel så samarbetar jag med andra italiensklärare i Europa och eleverna får bland annat skriva texter, göra videor, presentera olika traditioner och platser på en gemensam digital yta som heter Twinspace. Där får de riktiga mottagare av det de producerar och det skapar motivation och lärande på riktigt.  I en del undervisningsgrupper har de också träffats on-line via Zoom och Google Meet för diskussioner och samtal.