Joakim Kävrestad

foto Joakim Kävrestad

Joakim Kävrestad

Högskolan i Skövde
Skövde

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Jag arbetar som adjunkt i informationsteknologi vilket innebär att jag arbetar som lärare inom just IT vid Högskolan i Skövde. Jag är även ansvarig för en av våra utbildningar, Nätverks och systemadministration. Jag har undervisat sedan 2013, i olika omfattning. Jag har även arbetat som IT-forensiker i två år och lärare på en gymnasieskola en kortare tid. Utanför arbetet är jag en klassisk datornörd som jag kombinerar med ett stort sportintresse.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 2-5 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Jag tycker att undervisningen inom högre utbildning har stött på ett antal utmaningar de senaste åren. Inte minst så förväntar sig studenter en annan typ av undervisningen än den klassiska som baseras på föreläsningar och självstudier.

I min undervisning försöker jag att leverera det material som tidigare levererats i föreläsningsform via digitala verktyg, ofta videoföreläsningar. Detta ger mig tid att lägga mer tid på diskuterande lektioner där studenterna kan diskutera och fråga om det material som de har frågor på. Inom just IT är det vanligt att studenterna får praktiska uppgifter och då är det ofta bra med inspelade föreläsningar så att studenterna kan arbeta med uppgifterna och samtidigt ta del av relevant föreläsningsmaterial.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Jag tycker framförallt att de bidrar med mer flexibilitet. digitaliseringen gör det möjligt att bygga med interaktiva undervisningsmoment, även för stora grupper. Dessutom kan jag spela in material som jag håller i undervisningsform vilket medför att både jag och studenterna kan återanvända materialet. Det bidrar i sin tur jag sparar tid som jag kan lägga på andra undervisningsaktiviteter.

Jag använder ofta en undervisningsmetod som kallas kontextbaserad mikroträning, som jag och kollega har designat, som går ut på att teori presenteras i korta avsnitt och varvas med att studenten får omsätta den teoretisk kunskapen i praktik på en gång. Digitala verktyg är en förutsättning för att kunna använda den metoden så i den meningen genomsyrar digitala verktyg min undervisning till stor del.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Jag vet inte om denna fråga är helt relevant inom den akademiska utbildningen. Oavsett så har ju digitaliseringen gett oss verktyg att använda i undervisningen. Jag tycker också att digitaliseringen ställer krav då studenter förväntar sig att använda digitala verktyg i utbildningen och jag tror vi går mot en framtid är studenter och elever förväntar sig en stor flexibilitet i hur utbildning levereras.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Egentligen är Youtube min favoritkanal. Det är främst för att det ger mig möjligheten att nå en publik även utanför mitt eget klassrum. Jag drivs av att kunna erbjuda så mycket material som möjligt publikt.