Johan Kellén

Johan Kellén

Johan Kellén

Berzeliusskolan
Linköping

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
 Jag är lärare i webbutveckling och programmering.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 5-10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Elevernas lärande kan förnyas genom användande av IT eftersom det ofta ger ett eller flera ytterligare sätt att konsumera, interagera och kommunicera. Det viktiga här är att att fokusera lärandet och att lärande sker med stöd av IT – inte att det ska tas över av IT. Verktygen som IT ger oss gör att många andra arbetsuppgifter avlastas, samtidigt som kraven på transparens ökar i samhället. Ett exempel på hur enkel och mogen IT kan ge ett mervärde för lärande som tidigare inte fanns är att gå igenom en elevs arbete på skärmen samtidigt som du spelar in din röst och därmed dina kommentarer. Den genomgång som man gjorde öga mot öga med eleven ifall man hann tidigare kan nu göras i förväg och sedan delas med eleven i klassrummet för att eleven ska kunna ställa följdfrågor etc.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– De underlättar enormt genom exempelvis att istället för att skriva på tavla eller visa på projektor så kan jag demonstrera direkt och skicka min skärm till elevernas datorer så att de ser det jag ser på sin skärm framför sig.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Jag påverkas så till vida att jag kommer lägga mer tid av min tjänst på att hjälpa och utbilda kollegor, exempelvis inom programmering och matematik.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Den viktigaste webbtjänst som vi primärt använder är Googles G-Suite for Education med Classroom, men utöver det skulle jag säga den skärmdelning vi har via join.me är ovärderlig, precis som den utvecklingsmiljö som är c9.io där varje elev har en egen virtuell maskin som de kodar på oavsett om de sitter hemma, är i biblioteket eller på min lektion. Av de mer didaktiskt orienterade webbtjänsterna så skulle jag säga att EdPuzzle är mycket användbar.