Johan Kivi

Foto Johan Kivi

Johan Kivi

IT-Gymnasiet Göteborg
Göteborg

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
 – Jag heter Johan Kivi och jobbar på IT-Gymnasiet Göteborg som lärare i skapande- och digitala ämnen så som Digitalt skapande 1 & 2 samt Webbutveckling 1 & 2.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– Digitala verktyg i klassrummet ser jag som min sidekick. De hjälper mig att vara en bra pedagog. Ofta har det med själva klassrumsledarskapet att göra. Jag identifierar behov i klassrummet och i mitt ledarskap samt hur teknik kan hjälpa mig lösa dem. Dessa lösningar kodar jag sen ihop till små applikationer kring och publicerar dem för fler lärare att ta del av. (webtools.itgonline.se). I skrivande stund finns 3 applikationer (fler är på väg ) som används av ca 600 klassrum om dagen.

Jag använder mig mycket av egeninspelade videor ( screen casts ) där jag repeterar övningar och funktioner vi gör på lektionerna. Detta då elever ofta vill ha ett enkelt sätt att repetera eller ta igen om de missat. Då jag gör detta rätt frekvent finns nu 390 videor på skolans Vimeo-kanal i en rad olika ämnen.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Elevers relation till teknik brukar oftast vara somkonsumenter. Jag försöker ge dem makten över sin digitala vardag och prylar genom göra dem tillproducenter. Visa att det inte är magi bakom kulisserna på deras favoritsidor eller youtube-kanaler. Elevers lärande idag är inte bara förpassat till skolan utan de har ständig tillgång till youtube och andra tjänster där man snabbt kan lära sig vad som helst. Min användning utav de digitala verktygen syftar snarare till att skapa mervärde i klassrummet.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Digitala verktyg i klassrummet ser jag som min sidekick. De hjälper mig att vara en bra pedagog och en bra ledare i klassrummet. Webtools som jag nämnde tidigare har underlättat något enormt för mig i undervisningen. Ex. Har jag inte sedan jag började slumpa in dem i grupper haft en enda diskussion med elever om gruppindelning, rättvisa etc. Det gör klassrummet mindre konfliktfyllt, rättvist och tid kan läggas på viktigare saker och insikter.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Inte nämnvärt då jag redan är övertygad digitalist och min arbetsplats ligger i framkant ( gällande skolan ) när det gäller användning och undervisning kring teknik.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Måste ju då såklart slå ett slag för minawebtools.itgonline.sesom ständigt är i utveckling.