Johan Sköld

foto Johan Sköld

Johan Sköld

Forshagaakademin
Forshaga

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är lärare i svenska, tyska och svenska som andraspråk. Dessutom är jag förstelärare inom ikt.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– Mer än 10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– De digitala verktygen gör det möjligt att transformera undervisningen och lärandet så att eleverna kan använda alla kanaler som finns idag, både som konsumenter och producenter. Det är också ett viktigt verktyg för att främja inkludering. 

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– En del av min lärarroll är numera att hjälpa eleverna förstå hur verktygen ska användas så att de kan få makten över sitt egna lärande. 

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Att det står inskrivet gör att det är lättare att förklara och motivera varför vi jobbar som vi gör. Verktygen gör att arbetssättet kan utvecklas. När nya möjligheter öppnar sig måste sättet att undervisa revideras.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Jag tycker att kameran i iPaden är det som förändrat arbetssättet mest. Bland de appar jag använder är Clips en av favoriterna nu.
Foto: Roger Borgelid