John Örtendahl

foroJohn Terstad Örtendahl

John Örtendahl

Lars Kaggskolan
Kalmar

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Jag är 42 år och ARETE-meriterad gymnasielärare i matematik och fysik. I min tjänst ingår SYL-uppdrag, vilket är en tidsbegränsad form av förstelärarare.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– Mer än 10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Det kan förenkla, förtydliga och åskådliggöra många begrepp och teorier. Eleverna kan hitta nya vägar att ta till sig och presentera traditionella metoder i lärandet. Jag arbetar bland annat med digitala laborationsrapporter i redovisningsformerna film, animation och pressentation.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Det är utvecklande och lärandet blir dubbelt då både andra elever och jag själv lär av varandra.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Det ställer krav på återkoppling och uppmärksamhet. Har jag med mig alla på rätt nivå och hur kan jag utmana eleverna att gå ett steg längre?

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– CamScanner – fotograferar och delar allt till mina elever via Google. CamScanner är enkel och smidig även då jag gör någon spontan beräkning på en laboration.