Josefin Anero

foto Josefin Anero

Josefin Anero

Glasberga förskola Paviljongen, Östertälje förskoleområde.
IKT-nätverket för förskolan i 
Södertälje kommun

Presentation

Nominerad som en del av IKT-nätverket för förskolan i 
Södertälje kommun

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Josefin, 29 år och tvåbarnsmamma med intresse för inredning, mat och kommunikation. Arbetat i förskolan hela mitt yrkessamma liv, ca 12 år totalt.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 5-10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Elevernas lärande kan förnyas när vi applicerar digitala verktyg på deras redan anammade förmågor.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Jag känner mig mer effektiv i kringarbetet men framför allt tillåts jag ha 100% barnfokus i aktiviteter där jag också behöver dokumentera med både ljud och bild, det känns oerhört skönt med en ”extra kollega” ibland.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Digitala verktyg har blivit en naturlig del i verksamheter där jag har befunnit mig eftersom jag tillhör den kategorin som vuxit upp parallellt med den digitala världens utveckling och samtidigt utvecklat intresse för den. Så egentligen känner jag inte att min undervisning har påverkats av ändringarna i läroplanen, snarare bekräftats. Det gäller dock att vara ödmjuk inför att alla inte har tillgång till digitala verktyg hemma och därför behöver jag som pedagog se till att barn får en god introduktion till dessa redan i förskolan.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Apples och Office appar använder jag helst. Sway och iMovie är bra och lätta när barn ska få skapa sina egna dokumentationer om processer och lärande. Snabbt, enkelt och snyggt.