Karin Cederblad

foto Karin Cederblad

Karin Cederblad

Viksbergs förskola
Södertälje

Presentation

Även nominerad som en del av IKT-nätverket för förskolan i Södertälje kommun

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Jag jobbar som förskollärare på en nystartad förskola i Södertälje. Jag arbetar i barngrupp men jag har också tid avsatt för mitt IKT uppdrag. Jag inspirerar och stöttar kollegor hur vi kan använda digitala verktyg tillsammans med barnen. Vi har också nätverk där vi delger varandra av goda exempel från verksamheten. Ledningen gjorde även en satsning på digitala verktyg där jag var med och planerade vad vi skulle satsa på.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 5-10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
–Vi har haft Reggio Emilias utställning ”Boardercrossing” på besök i Södertälje. Där blev vi inspirerade att fortsätta utveckla tanken om att barnen ska påverka sin dag och att de ska vistas i miljöer som är kreativa, inspirerande och estetiskt tilltalande. De digitala verktyg vi använder gör att barnen får ytterligare sätt att undersöka på. Vi tittar på löv, smakar, känner, skapar men vi kan också förstora löven. Micro-macro. Vi tittar på löven i ett förstoringsägg eller spelar in en film om löv. Vi spelar in ljud och skapar musik. Det ger oss fler möjligheter till lärande och det blir en samverkan mellan det analoga och det digitala.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– För mig har arbetet med de digitala verktyg vi använder oss av skapat ytterligare ett sätt att vara medforskande och att lära av varandra. Ytterligare ett sätt för alla barn att kunna uttrycka sig utifrån sina förutsättningar och vara delaktiga i ett sammanhang. Vi kan också utmana barnen i deras fortsatta utforskande.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Vi har lagt stort fokus på digitalitet under flera år men att det förtydligas i läroplanen skapar en likvärdighet så att alla barn får samma förutsättningar. Vi behöver jobba kompensatoriskt då alla barn inte har tillgång till teknik hemma. Många pedagoger hos oss som inte har känt sig bekväma med tekniken har tidigare valt bort den. Nu får de istället utforska och lära tillsammans med barnen. Jag tycker är det är viktigt att ta tillvara på det lustfyllda lärandet. Ofta är vi vuxna mer begränsade i vad som är möjligt medan barn ser fler möjligheter. Där behöver vi stötta och låta barnen utforska sina hypoteser. Vi har även en standard för hur och vad vi ska erbjuda barnen så att det blir en god kvalitet.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Just ett digitalt ägg tillsammans med en lärplatta (appen Xploview) uppmuntrar till många samtal och upptäckter. Att dessutom kunna projicera bilden på väggen gör så att fler barn kan vara delaktiga och reflektera tillsammans. Där kan de själva välja vad de vill undersöka, det kan vara något de hittar i skogen. Det skapar förbindelser mellan ute och inne.