Joakim Jansson

foto Joakim Jansson

Joakim Jansson

Bifrostens förskola, Irsta förskolor
Västerås

Presentation

Nominerad tillsammans med Catarina ThorenLinn Gurås och Linnea Johansson

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Förskollärare på Bifrostens förskola i Västerås,

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 5-10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Jag inte säga förnyas utan utvecklas. Elevernas lärande utvecklas genom att dem kan relatera till läromedelen. Utvecklingen sker genom att eleverna får använda sig av olika medier till lärande.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– På ett positivt sätt. Jag gillar att utvecklas, utmanas och växa i min lärarroll.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Min undervisning blir mer mångfasiterad. Jag kan ta vara min och mina kollegor kreativitet. Att vi har möjligheten att uttrycka oss av med hjälp av olika medier bidrar till elevernas utveckling och lärande.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Har ingen riktig favorit, använder dock rätt många appar och webbtjänster. Dock så skulle jag vilja slå ett slag för iMovie, då de finns många möjligheter att använd barnens kreativitet för att skapa.