Linus Österholm

foto v

Linus Österholm

Realgymnasiet Stockholm
Stockholm

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är 38 år och har arbetat som lärare på grundskolan och gymnasiet i drygt 10 år. Jag undervisar i Svenska och Historia. På yrkesprogram där jag undervisar just nu, handlar arbetet mycket om att få en helhet i elevers utbildning och en koppling mellan profilämnen, APL och gymnasiegemensamma ämnen.

– Digitala verktyg och hur det kan användas i undervisningen har jag alltid varit intresserad av. I början handlade det mycket om vad jag kunde skapa och få en ”wow-effekt” hos eleverna. Nu arbetar jag mycket med vår lärportal och hur lärare tillsammans kan skapa bra digitala lärmiljöer för eleverna. Det gör jag dels på min enhet, men har också uppdrag hos huvudmannen.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Med stöd av IT kan vi öka tillgängligheten. Det är centralt för att stärka elevers lärande. För det första kan vi differentiera tempo, metod, tid samt nivå och samtidigt arbeta med ett gemensamt innehåll. För det andra kan IT stötta läraren i att få syn på vad elever lärt sig, vilket i nästa steg innebär att hen kan utveckla sin undervisning.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Jag är inte lika ensam. Digitala verktyg har underlättat samarbete i kollegiet. När det är lättare att skapa material tillsammans blir det också lättare att utvärdera tillsammans. Sen möjliggör digitala verktyg en dynamik i undervisning och det är lättare att låta elever arbeta på olika sätt. Det är väldigt lustfylld att arbeta med.

Hur ser du på våren -20 ur perspektivet ”skolans digitalisering”? Vilka utmaningar/möjligheter gav digitaliseringen under våren?
– Under våren -20 blev både brister och möjligheter i arbetet med digitala verktyg tydliga på vår skola. Lärare som tidigare dragit sig för digitala verktyg var tvungna att komma igång, vilket gjort att lägstanivån höjts. På distans har det varit svårare att guida eleverna vilket inneburit att många förstått vikten av att skapa pedagogiska, genomtänkta digitala lärmiljöer där eleven kan känna igen sig.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder.
– Just nu använder och utforskar jag vår lärportal Canvas. Jag tycker inte eleven ska behöva byta mellan olika tjänster, eftersom de lätt tappar fokus. När jag planerar ett arbetsområde i Canvas kan jag samla material och presentera film, ljud, uppgifter, text, quiz med mera i en och samma digitala lärmiljö. Det gör det lättare för mig och eleven att se vad som är gjort och inte.