Lisa Eriksson

foto Lisa Eriksson

Lisa Eriksson

Vasaparkens förskola
Västerås

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Engagerad förskollärare som jobbar på Vasaparkens förskola med barn i åldrarna 3-5 år.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 2-5 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Barnen får leva ut sin fantasi och kreativitet med hjälp av det digitala. Att med stöd av de digitala verktygen upptäcka och utforska på flera olika sätt. Barnen får möjligheter att förflytta sig i olika dimensioner samt att uppleva med hela sin kropp.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– De digitala verktygen är en del av min vardag. De är till stor hjälp, då alla arbetslag skriver reflektioner I en processkrivning som är en viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet. Där kan vi följa det som händer över tid och följa barnens intressen för att skapa förutsättningar för utforskande, utmaning och behov.

Hur ser du på våren -20 ur perspektivet ”skolans digitalisering”? Vilka utmaningar/möjligheter gav digitaliseringen under våren?
– Möjligheter att utforska det digitala tillsammans med barnen i mindre sammanhang flera gånger. En utmaning har varit att vi blivit tvungna – alla i arbetslaget – att använda oss av det digitala, även om man inte är bekväm i det. Det här har gjort oss mer samspelta inom det digitala då vi har behövt använda oss av varandras kompetenser ytterligare.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder.
– Keynote och Anteckningar. Vi använder dem dagligen på vår förskola i organisationssyfte, dokumentation, fördjupning samt att delge varandra våra reflektioner. Att dokumentera vad barnen säger och gör med hjälp av anteckningar, det kan även bli levande då barnen själva kan skriva/rita i detta dokument.