Lotta Berglund

foto Lotta Berglund

Lotta Berglund

Hoppetossa Jollen
Stockholm

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag förskolllärare och en drivande pedagog som brinner för att alla barn ska få med sig så mycket som möjligt i undervisningen inför framtiden. Det är så spännande att vara med och se hur barnen utvecklas och hur långt de kan komma i sin utveckling. Är även med och bidrar till att vi med gemensamma krafter på förskolan och hela Hoppetossa ser till att digitaliseringen ska vara levande i alla läroplansområden.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Att det ger helt anda förutsättningar för alla barn att vara delaktiga är en viktig aspekt. Det digitala fördjupar deras lärande inom alla läroplansområden och utvecklar ständigt undervisningen.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– De hjälper mig att inkludera barnen i planeringen och undervisningen, jag ser mer tydligt vad barnen är nyfikna på och vill utforska vidare, hur barnen tar till sig nya erfarenheter och jag dokumenterar redan vid undervisningstillfället vilket medför att efterarbetet blir mindre.

Hur ser du på våren -20 ur perspektivet ”skolans digitalisering”? Vilka utmaningar/möjligheter gav digitaliseringen under våren?
– Vi har haft mycket stöd av det digitala under våren. Har använt facetime vid  utvecklingssamtal med vårdnadshavare och även med barn som varit borta länge på grund av pandemin. Vår sommarfest fick vårdnadshavarna möjlighet att vara med på digitalt via Teams.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder.
– Googele Earth är något som vi använder oss mycket av tillsammans med barnen i undervisningen, alla barn har inte möjlighet att resa men är ändå nyfikna på sin omvärld. Youtube använder vi flitigt för att projicera olika världar utifrån den projektaktivitet eller lek som fångar barnens intresse. Greenscreenappen använder vi för att reflektera tillsammans med barnen, visa vilka upptäckter de har gjort och vill visa upp för varandra.