Louise Klingstedt

Foto Louise Klingstedt

Louise Klingstedt

Runbacka skolor
Sollentuna

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– F-6 lärare inriktning matematik och svenska. Arbetar som klasslärare i årskurs 1, som IT-pedagog för F-3 och som utbildningsledare för STL (Skriva sig till lärande) i Sollentuna kommun och på SKR.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Eleverna ges förutsättningar att bli mer självständiga och kreativa i sitt lärande. Nya möjligheter att individanpassa uppgifter gör att de självmant frågar efter utmaningar och blir mer medvetna om sitt eget lärande. De får nya möjligheter att skapa, kommunicera och lösa problem, samtidigt som omvärlden och riktiga mottagare kan nås på ett ögonblick. Uppgifter blir verkliga, vilket engagerar och skapar mening.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– På min skola arbetar vi i flerlärarskap och vårt samarbete underlättas enormt av att kunna dela resurser och utveckla lektionsplaneringar digitalt. Våra lektioner blir bättre när vi tänker tillsammans! När elever samarbetar över digitala ytor, använder tydliga stödstrukturer och själva ger varandra feedback i realtid blir de mer självständiga. För mig frigörs tid till individuella förklaringar och jag kan ge mer feedback under lektionstid. Det blir också betydligt enklare att individanpassa när olika nivåer och utmaningar finns ett knapptryck bort.

Hur ser du på våren -20 ur perspektivet ”skolans digitalisering”? Vilka utmaningar/möjligheter gav digitaliseringen under våren?
– Pandemin kom och utmanade oss alla. Min upplevelse är att elever, vårdnadshavare och kollegor inom och mellan skolorna i kommunen hjälptes åt på ett fantastiskt sätt och tillsammans skapade nya digitala möjligheter för undervisning och lärande. Jag hoppas och tror att pandemin kan leda till att vi alla får upp ögonen för nya möjligheter, men också att den riktar ljuset mot att resurser och kompetens varierar och att individer, grupper och organisationer kan behöva stöd för att kunna utveckla sin undervisning digitalt.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder.
– Vår vanliga plattform G-suite och dess appar (Google docs, Google Classroom etc) kommer man väldigt långt med. Eleverna kan samarbeta och dela texter med varandra, vi kan alla ge feedback i realtid och strukturen i Google Classrom och bara den vanliga mailen underlättar enormt i både kommunikation och för- och efterarbete. En annan storfavorit just nu är appen Nomp och dess möjligheter att på ett ögonblick individanpassa matematiken.