Madelene Löfström

Madelene Löfström

Östra Stenhagenskolan
Uppsala

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Klasslärare för åk 6.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 2-5 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Möjligheterna som finns för individanpassning för elever är oändliga när det kommer till IT. En lärares kreativitet och fantasi är endast det som sätter gränser. IT möjliggör även att ta in resten av världen in i klassrummet och utforska lik väl sin näromgivning som resten av världen.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Mina digitala verktyg är vitala för att bibehålla den goda kvalitén på både undervisning och planering. Jag har i och med det möjlighet att dela mina tankar och planeringar direkt med kollegor och elever. Det ger en transparens som gör det enkelt att följa vart undervisningen är på väg.

Hur ser du på våren 2020 ur perspektivet ”skolans digitalisering”? Vilka utmaningar/möjligheter gav digitaliseringen under våren?
– Jag ser det som en otroligt central del särskilt under de omständigheterna som vi haft när det kommer till Covid-19. Genom att ha arbetat med digitala verktyg sedan tidigare skapar det inte lika stor stress eller motstånd till distansundervisning. Jag tror att många skolor fått ett uppvaknande i hur viktig digital kunskap är och vad som går att göra om den kunskapen finns. Utmaningarna blir synliga när ett arbetssätt skall ändras under en kort tid. Att först ha viljan att göra en förändring och kanske börja luta åt mer digitalisering tror jag är viktigt för att utvecklingen skall ske på rätt sätt. Att tvinga lärare till en förändring kan skapa motstånd och att digitalisera sig anses vara något ”jobbigt”. Att ha lärare att inspirera varandra i detta tror jag är den stora vinningen.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder.
– Jag har en hel del, så svårt att välja. Varje morgon använder jag mig av Classroomscreen för att ha en rutin som eleverna känner igen. Den håller tydligt den informationen som skall förmedlas under morgonen och har många smarta finesser. Att programmera via Code.org och Code combat är något som mina elever älskar att göra. Såklart har jag en hel uppsjö med sidor och program som jag gärna använder. Men jag håller mig kortfattad för nu.