Marcus Henriksson

foto Marcus Henriksson

Marcus Henriksson

Rytmus Gymnasium
Borlänge

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– SO-lärare, undervisar i Historia, Samhällskunskap och Entreprenörskap

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Jag skulle säga att med dagens teknik så är möjligheterna med IT nästintill oändliga. Elever som har svårt för läsning, kan nu med hjälp av exempelvis inläsningstjänst eller immersive reader läsa i böcker och läromedel, helt på egen hand. Elever som har svårt för att skriva, kan få nu diktera texterna eller få stavningshjälp. En nyanländ elev som tidigare inte kunde delta aktivt i undervisningen, kan nu delta i ordinarie undervisning redan från första dagen med hjälp av en översättningsapp. Är inte det fantastiskt?

– Att använda digitala hjälpmedel kan bli som att sätta en lärare i handen på varje elev. Elever finner nu ämnet mer intressant, vilket i sin tur ökar motivationen och hjälper inlärningen. I mina ämnen är Youtubeföreläsningar och frågor utifrån dessa, ett otroligt bra hjälpmedel då varje elev kan arbeta utifrån sitt eget tempo och förmåga. Eleverna kan med hjälp av digitala verktyg så som Google Dokument både bli rättade och få feedback i realtid. Alla får synas, utan att någon blir utpekad. Samma sak med Kahoot (dvs. Fråegsport online). Tidigare så har vissa elever varit för blyga för att svara på lektionerna. Detta är nu ett minne blott. Nu ser man också direkt vilka elever som hänger med och vilka som inte gör det. Detta helt utan att någon skall behöva känna sig utpekad. Detta gör inte bara undervisningen mer kul för de elever som det går bra för, utan gör det också lättare för mig att hjälpa de elever som har det svårt. En dubbel vinst med andra ord!

– Med digitala verktyg blir på så sätt kunskapsinlärningen multimodal. Man får en otroligt varierad undervisning, utan allt för stor ansträngning. Man kan göra studiebesök, utan att ens behöva lämna klassrummet. Eleverna kan också skapa multimodala redovisningar, vilket gör att eleverna kan visa upp fler förmågor på samma gång. Eftersom kunskapen hela tiden är tillgänglig kan undervisningen individualiseras naturligt och alla kan få en utmanande undervisning på just deras nivå. Digitala verktyg gör undervisningen tydligare, mer varierad, tillgänglig, meningsfull, verklighetstrogen, motiverande, kreativ, utvecklande och engagerande. Därför är de ett måste i min undervisning och en självklart för mig som undervisade lärare.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Digitala verktyg om de används på rätt sätt, kan hjälpa alla elever att lära sig mer. Det kan hjälpa såväl svaga elever, som starka elever. IT kan göra det möjligt att för elever att söka information, med hela världen som bibliotek. IT kan göra det möjligt för elever att se föreläsningar, var som helst, hur ofta som helst, i olika hastigheter, på olika språk med mera. IT kan göra undervisningen så mycket roligare, mer intressant och mer utmanande än någonsin tidigare. Den potentialen som IT har för elevernas lärande är därför väldigt svårslagen

– Digitala verktyg och resurser är en väldigt stor del av min lärarroll. Jag använder olika digitala verktyg för olika ändamål. Powerpoint när jag håller i en föreläsning, kahoot.it (frågesport online) för att testa av vad eleverna har lärt sig under lektionen, Word för att skriva häften/uppgifter/prov till dem med mera. Jag lägger också upp alla mina föreläsningar på Youtube (Jag har en egen SO kanal med över 260 föreläsningar), så att elever som är sjuka, borta eller bara vill plugga lite extra inför ett prov, kan göra det helt i deras egen takt.

– När det gäller planering, så använder jag alltid vår plattform Google. Där lägger jag upp allt material, allt ifrån kursens syfte och centrala innehåll till lektionsuppgifter. Alla mina föreläsningar finns sedan tillgängliga på Youtube, vilket gör att elever som missat något eller hade svårt att hänga med, kan titta på föreläsningen igen. Detta underlättar mitt arbete enormt och samtidigt ger det eleverna möjlighet att se materialet hur många gånger de vill och behöver. Inlämningar av eleverna lämnas också in på Google, vilket gör att jag som lärare slipper en massa inlämnade dokument och kan ge direkt feedback och bedömning. Jag som lärare får på så sätt en överskådlig syn över alla elever och vart de står i inlärningen. Detta gör att jag med exakthet kan tillgodose rätt undervisning till rätt elev. Föräldrar får också helt nya förutsättningar, för att bli delaktiga i sina barns skolgång. De kan ta del av elevarbeten i form av filmer, texter, böcker mm online med enkelhet. Föräldrar kan logga in och följa sina barns utveckling samt veta vad och hur barnet lär sig i skolan.

– Jag som lärare kan även vara till hjälp för eleverna, när de gör sina läxor. En elev kan sitta hemma och arbeta med en uppgift och stöta på problem och kanske inte har någon närstående som kan hjälpa till. Då kan jag från skolan stötta eleven digitalt, trots att vi befinner oss på helt olika platser. Detta minskar stressen och hjälper mig att känna att jag gör ett bra jobb och räcker till. Jag upplever att undervisningen blir mer varierad, anpassad och effektiv. Kort och gott, utan digitala verktyg skulle jag inte vara den lärare som jag är idag. Mina elever skulle inte heller lära sig lika mycket. IT är och kommer alltid att vara en stor del av mitt sätt att bedriva undervisning. Det gör min undervisning mer intressant, mer lättillgänglig och mer individanpassad. Den gör mig till en bättre lärare, helt enkelt.

Hur ser du på våren -20 ur perspektivet ”skolans digitalisering”? Vilka utmaningar/möjligheter gav digitaliseringen under våren?
– Digitaliseringen under våren 2020, gav en hel del lärare problem. Många lärare var dåligt förberedda på hur de skulle kunna ställa om från vanlig undervisning, till en digital sådan. För mig personligen var det inga problem alls. Alla mina föreläsningar fanns redan på Youtube, allt material och alla uppgifter på Google, alla prov fanns redan på Exam.net, så det var bara att tutta och köra. Mina elever märkte ingen som helst skillnad, förutom att de fick se mitt vardagsrum istället för lektionssalen.

– Svårigheten med digitalisering som jag ser det är att lära ut vilka appar/möjligheter som redan finns och hur lärare skall använda på dessa på bästa sätt, för att få till en så bra undervisning som det bara går. Om vi lyckas med detta, så kommer både elever och lärare inse vilka otroliga möjligheter som digitala verktyg erbjuder och hur en digital undervisning, inte bör ses som sämre undervisning, utan snarare en bättre. Jag tror dock att många elever och lärare redan har gjort denna upptäckt. Lärare använder digitala verktyg i allt större utsträckning. Utmaningen som jag ser det sitter i att få resterande lärare att göra samma resa och inse att digital undervisning är framtiden.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder.
– Nej, alla de digitala verktyg som jag använder fyller en särskild roll och kompletterar varandra på ett fantastiskt sätt.  Låt mig utveckla:
• Youtubeföreläsningar – Gör så att alla mina föreläsningar finns tillgängliga för elever, dygnet runt. Oavsett om en elev är sjuk eller bara vill repetera inför ett prov, så är detta ett fantastiskt verktyg att använda sig utav. Jag har därför min egen Youtubekanal med över 260 föreläsningar. Både kollegor och elever har uppskattat den.

• En egen hemsida (Sokungen.se) – Här finns en rad artiklar inom SO området, där jag själv vet att den information som eleverna får ta del utav är trovärdig. Om elever har svårt för att lyssna, så kan jag alltid rekommendera denna källa.

• Exam.net – Exam.net är en digital plattform, där man som lärare kan lägga upp prov för eleverna. Oavsett om jag undervisar hemifrån eller på skolan, så är digitala prov så mycket bättre än traditionella. Elever som tidigare haft svårt att skriva för hand, presterar nu så mycket bättre.

• Kahoot – Jag använder Kahoot efter nästan varje föreläsning som jag haft. Kahoot är en app, där man själv antingen kan använda andras eller skapa sina egna frågesporter. Jag använder den så mycket, därför att den inte bara gör min undervisning mer intressant och rolig för eleverna, utan också för att den är ett jättebra sätt för mig att ta reda på vad eleverna har lärt sig och inte. Jag kan också i appen, se vilka elever som har haft det lite lättare än andra och vilka som har haft det lite svårare. Detta gör att jag som lärare vet vart jag skall lägga mitt fokus. Kahoot är på så sätt ett väldigt bra digitalt verktyg, som jag hoppas att fler lärare kommer att använda i framtiden.