Magge de Bernardo

Foto Magge de Bernardo och Carita Fall

Magge de Bernardo

Kvicksunds förskola
Västerås

Presentation

Nominerad tillsammans med Carita Fall

 

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är en ambitiös, nyfiken, modig och medforskande förskollärare som jobbar i barngruppen samt som IKT mentor och som handledare.
Brinner för att driva förskolansvärld framåt. Har fått delge andra om vårt arbete genom att ha en workshop på nordiska förskolekonferens på Island samt på VETT mässan.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
2-5 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Vi ser IT och teknik som en del av förskolans vardag. Lärplattan med olika applikationer gör det lättare för barnen att se och reflektera kring sin lek och sitt lärande. Dokumentation av lek och lärande går snabbt och enkelt. Barnen deltar när dokumentation skapas.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Det underlättar min vardag med dokumentation, reflektion, föräldrasamtal och verksamhetsutveckling. Det lustfyllda lärandet i förskolan förtydligas enkelt med hjälp av digitala verktyg.

Lärplattan – uppfinning gjord för förskolan, intervju med Magge de Bernardo och Carita Fall