Magdalena Fastén

Foto Magdalena Fastén

Magdalena Fastén

De la Gardieymnasiet
Lidköping

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag kallas Magda, och jobbar sen åtta år tillbaka som matematik- och kemilärare på De la Gardiegymnasiet. Är numera även Apple Distinguished Educator.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
2-5 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Lärandet effektiviseras för elever på alla nivåer genom att numeriska, algebraiska och geometriska samband visualiseras genom simuleringar, modelleringar och applikationer. På så sätt kan vi sänka inlärningströsklar i ämnen som upplevs som svåra och eleverna blir själva delaktiga i upptäckandet.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Samarbetet lärare emellan underlättas enormt och det är en självklarhet att dela pedagogiska tips och erfarenheter. När eleverna upplever att lärandet blir både mer strukturerat och mer lustfyllt och lättillgängligt blir lektionerna i större utsträckning ett kunskapsutbyte än en kunskapsförmedling.