Linda Svanberg

Foto Linda Svanberg

Linda Svanberg

Järfälla gymnasium
Järfälla

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag jobbar som bildlärare på Järfälla gymnasiums spetsinriktning Illustration och grafisk formgivning. Digitala verktyg är en naturlig del i min undervisning. Samhället förändras snabbt och tekniken med den.

Jag har ett öppet förhållningssätt och lär mig tillsammans med mina elever. Nyfikenheten och lusten att lära sig delar jag med elever.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Vi använder IT i undervisningen för kommunikation, samla, tydliggöra, inspirera och sprida den kunskap som eleverna får av att skapa i klassrummet.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Det blir roligare, men fram för allt många intressanta möten med andra pedagoger som