Linda Bjällerstedt

Foto Linda Bjällerstedt och Sara Bergström

Linda Bjällerstedt

Bjurhovdasmyckets förskola
Västerås

Presentation

Nominerad tillsammans med Sara Bergström

Vem är du och vad jobbar du med?
– Förskollärare och arbetar med barn i åldrar 2-5 år. Mitt arbetssätt tillsammans med min kollega Sara Bergström är att kombinera drama och IT.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
2-5 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Grunden i vårt arbetssätt är att ge barnen möjlighet att utveckla sitt lärande och sig själva genom att levandegöra verksamheten med hjälp av drama och IT. Där kan vi mötas och ge barnen de verktyg de behöver för att själva utveckla och förnya sitt lärande. På vår avdelning är lärplattan ett utvidgat verktyg och fen har en roll i barnens vardag. Våra ipads heter Snillet och Professorn och finns alltid där för barnen att nyttja i sitt kunskapande.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– De ger oss möjlighet att ständigt utvecklas och förnya vårt lärande och arbete med barnen. Vi kan tillsammans med våra ”digitala vänner” ta oss vart än barnen väljer att färdas. Vi kan med hjälp av drama, IT och lärplattans olika funktioner ge barnen upplevelser som de kan omvandla till kunskap.