Mari Häggqvist

Foto Mari Häggqvist

Mari Häggqvist

Villebrådets Förskola
Västerås

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är en förskollärare som just nu arbetar med 4-5-åringar. Med entusiasm får
jag med mig barnen på förskolan i alla de aktiviteter som jag initierar. Jag är på gång att introducera en ny app i månaden. På tur står bee-bot.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Genom enkel dokumentation kan barnen direkt se sin utveckling och sitt lärande. Barnen kan tidigt lära av sina erfarenheter, både digitalt och konkret. Med rätt utbildning av lärcoacher och lärare förnyas lärprocesserna på optimalt sätt för våra barn.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Jag har ett verktyg som underlättar pedagogiska dokumentationen samt lärprocessen tillsammans med barnen där vi direkt kan hitta svar på deras frågor. Det har också blivit ett fantastiskt verktyg för kommunikation med våra föräldrar.