Maria Franzén

Foto Maria Franzén Fotograf Kristina Alexanderson

Maria Franzén

Högåsskolan
Knivsta

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är förstelärare IKT på Högåsskolan. Jag arbetar som ämneslärare i bild och teknik på mellanstadiet.

Jag har sedan flera år tillbaka arbetat med datalogiskt tänkande med mina elever i bildsalen. Jag arbetar även med blogg som plattform för lärande, en arena där jag samlar lektionsmaterial som en lärresurs till mig och mina elever och där mina elever skriver och publicerar kunskapsprocesser och kunskaper.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– De digitala verktygen skapar arenor där vi tillsammans kan mötas, samla material och möta andra utanför skolans väggar. För att samla allt digitalt material som vi skapar i skolan använder vi vår blogg, Marias bildtorg. Det är som en digital anslagstavla, där eleverna dokumenterar sitt lärande och jag som lärare samlar lektionsmaterial i form av filmer, instruktioner och bilder. Jag upplever att eleverna ser sitt arbete som mer meningsfullt och viktigt då de kan arbeta mot verkliga mottagare så som föräldrar och kompisar. Arbetet i skolan kan även bli värdefullt för andra. Bloggen blir också en arena där elever från olika klasser möts och kan ta del av varandra arbeten. Många elever använder också bloggen till att gå tillbaka och reflekterar över sitt lärande.

De digitala verktyg ger också eleverna olika möjligheter till uttryckssätt att förmedla kunskap i form av film, foto och ljudinspelningar. Eleverna får också med hjälp av de digitala verktygen möjlighet att dokumentera sin kunskapsprocess och sina kunskaper.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– De digitala verktygen påverkar min undervisning och jag upplever att jag är mer en handledare eller en projektledare i undervisningen tillsammans med mina elever. Jag vägleder eleverna i deras vetgirighet och i deras kunskapsprocess. Jag är inte längre den lärare som förväntas stå för förmedlandet av kunskaper utan vi lär tillsammans mina elever och jag. Eleverna påverkar lärandet och jag har alltid sikte på styrdokumenten. Det är för mig en magisk process att delta i.

De digitala verktygen skapar även för mig som pedagog arenor att möta andra kollegor och samarbeten. Jag upplever också att jag som lärare har lättare att fråga och skapa samarbeten med andra aktörer utanför skolan. Under förra läsåret arbetade vi i bildsalen i åk 4 med ett samarbetsprojekt med Nationalmuseum i Stockholm, projektet fick namnet Låt konsten tala.

De digitala verktygen och de digitala förändringarna som finns föreskrivna i Lgr11 har också påverkat min yrkesroll. På Högåsskolan arbetar jag just nu tillsammans med Lennart Rolandsson från Uppsala universitet med att implementera förändringarna. Vi har byggt ett utvecklingsprojekt om digitalisering där alla pedagoger på skolan deltar i ett kollegialt lärande. Som ledare av den processen så utvecklar även jag min egen yrkesroll som i slutändan påverkar mina elever. Allt arbete runt implementeringen finns samlat på en webbplats hogasskola.wordpress.com så att vi kan vara en del av delakulturen på webben.