Maria Glawe

Foto Maria Glawe

Maria Glawe

Söderslättsgymnasiet
Trelleborg

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag arbetar som förstelärare och speciallärare inriktning språk-, läs-, och skrivutveckling på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg.

Mina utvecklingsområden är bland annat värdeskapande lärande och att förnya undervisning och lärande med stöd av IT. Jag handleder kollegor och leder olika skolutveckligsuppdrag.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
”Logik tar dig från A till B. Fantasi tar dig vart som helst” – Albert Einstein
– När digitala resurser kopplas samman med en genomtänkt pedagogisk idé som relaterar till samtiden och framtidens möjligheter och utmaningar växer den hållbara skolan fram. Digitaliseringen genomsyrar allt och ställer krav på skolan att utveckla nya arbetssätt som ger eleverna nya lärandeupplevelser. Mitt bidrag är utvecklingen av ett nytt sätt att arbeta där digitala resurser behövs och används för att göra det nya arbetssättet optimalt.
Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Digitaliseringens framfart ifrågasätter den traditionella lärarrollen och tänkandet kring design av undervisning och lärande. Lärarens relationella handledning är viktigare än någonsin, likaså viljan att samverka med kollegor för att hitta hållbara lösningar.

Digitala resurser skapar nya möjligheter för mig som lärare att tillsammans med eleverna designa tillgängliga lärmiljöer som stimulerar och väcker elevernas lust att lära och utvecklas i ett livslångt perspektiv.