Maria Resenius

Foto Maria Resenius

Maria Resenius

Uddevalla Vuxenutbildning
Uddevalla

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag arbetar som lärare inom IT och är behörig på kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå samt på Särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå (Särvux). Jag undervisar på båda skolformerna.

Dessutom jobbar jag med kompetensutveckling inom IT med lärarkollegor inom alla skolformer (från förskola till vuxenutbildning). Då har vi Mötesplats ShowIT som är återkommande varje månad med workshops, där vi inspirerar varandra.

Jag har världens bästa jobb!

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Det öppnar massor med nya möjligheter! Det kan bli ett mer lustfyllt och flexibelt lärande för eleverna. Jag ser elever som har haft svårigheter i skolan, som nu uttrycker ”Äntligen kan jag!”.

Att hitta möjligheter för eleven att lära på olika sätt och att hitta sina egna strategier. På Särvux vill vi vara i framkant inom IT, då detta är en stor hjälp för elever i behov av särskilt stöd, att stimuleras i sitt lärande. Tekniken kan användas i alla sammanhang för att underlätta i vardagen och i arbetslivet.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Den utvecklingen som är inom digitala verktyg påverkar min lärarroll enormt mycket på ett positivt sätt.

Idag kan jag ha ett flexibelt upplägg både med tid och rum och kunna hjälpa eleverna för högre måluppfyllelse. Jag upplever också att alla möjligheter och variationer, ger ett mer lustfyllt lärande. Jag kan dela dokument och följa elevernas arbete. På ett tydligt och strukturerat sätt skapar jag manualer för både elever och lärare, för att underlätta digital hantering.

Jag brinner för att kunna hjälpa elever på bästa sätt och hitta bra verktyg för att få ett inspirerande och roligt lärande. Jag tycker det är spännande att hitta nya verktyg och appar som kan passa eleverna.