Marjo Lindqvist

Foto Marjo Lindqvist

Marjo Lindqvist

Dalhems förskolor
Helsingborg

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Barnskötare/IKT utvecklare.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Med hjälp av IT så får vi både pedagoger, barn helt andra förutsättningar i det lustfyllda lärandet, Som utmanar barnens kreativitet, informations inhämtning och framförallt främjar det en hållbar utveckling i kommunikation och samspel.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Efter som jag arbetar med en mångfald av barn med olika bakgrund så är de digitala verktygen en tillgång i barnens lär process. Här finns ett brett utbud för kunskapsinhämtning att använda sig av som pedagog när man arbetar ämnes övergripande, i och med barnens olika erfarenheter och förutsättningar.

Det påverkar min lärarroll på ett sådant sätt att barns lärande inte slutar på grund av att de lämnar förskolan, tvärtom vill jag påstå att det är nästan där utanför förskolans dörrar lärandet sker. Vi pedagoger sår ett frö hos barnen men när barnen möter omvärlden på sin fritid måste de ha fått ett fundament av gedigen kunskap att luta sig mot, teknologin som omfamnar de måste barnen kunna se med källkritiska ögon.

Det är viktigt att visa barnen att digitaliseringen innebär enormt stor frihet, men det bär med sig ett stort ansvar genom att använda digitala verktyg på ett korrekt och ansvarsfullt sätt.