Marcus Henriksson

Foto Marcus Henriksson

Marcus Henriksson

Lugnetgymnasiet
Falun

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Gymnasielärare i SO

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
2-5 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Eleverna kan ofta bli mer motiverade, eftersom de ofta har ett större intresse för IT, än för traditionella böcker. Dessutom kan IT användas för att göra undervisningen mer intressant, stimulerande och givande. Själv använder jag till exempel Kahoot (frågesport) efter varje föreläsning för att se vad eleverna har lärt sig och inte.

Jag har också en egen youtube kanal, där alla mina 180 föreläsningar finns. Så om en elev vill se mina föreläsningar igen, eller om en elev har varit sjuk/borta så kan de enkelt komma ikapp utan att missa något.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Jag skulle inte vara samma lärare utan de digitala verktygen, eftersom de är en enormt stor del av min undervisning och mitt sätt att lära ut saker till mina elever.