Magnus Welander

Foto Magnus Welander

Magnus Welander

YBC
Nacka

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är medielärare och IT-ansvarig på YBC, en kommunal gymnasieskola i Nacka.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Rätt använt kan IT entusiasmera och fånga in elevens uppmärksamhet. IT ska egentligen bara vara en förlängning av läraren. Ett konkret exempel på IT skulle ju kunna vara en pekpinne som hjälpt många lärare genom åren. Själva pekpinnen i sig är inte det intressanta. Dagens IT har självklart större potential än en pekpinne men fokus bör inte ligga på vad man kan göra utan hur läraren faktiskt använder IT för att effektivare förmedla sitt budskap.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Det borde påverka mig och alla andra lärare i grunden. Vi bör vara öppna för så många hjälpmedel som vi någonsin kan ta till oss, för att effektivisera utlärning och kunna stimulera inlärning.

När jag tänker tillbaka på när jag var liten kan jag inte erinra mig att någon i min närhet oavsett ålder skulle ha tackat nej till att ta hjälp av en miniräknare. Dagens IT tas inte emot med lika översvallande öppna famnar, kanske för att möjligheterna bli överväldigande.

I mitt jobb som IT-ansvarig försöker jag möta mina kollegor där de är och försöker få till individuell utveckling. Vissa kollegor har kommit mycket längre än mig i utövandet inom vissa områden men jag kanske kan stötta dem ändå. Andra kollegor kanske behöver basal hjälp och det är kanske där jag ser allra störst utvecklingspotential. Om hela kollegiet kan lyfta sin ”lägsta” nivå av IT-användade så tror jag att det blir större effekt för eleverna än att några lärare är spjutspetsar inom verkligt avancerade områden.
I min egen lärarroll jublar jag över utvecklingen men så har jag också väldigt teknikvänliga ämnen. Att teknik blir billigare och mer lättillgänglig har t ex gjort att jag kan erbjuda elever att pröva på TV-produktion på ett sätt som förr krävde enorma summor och stora ytor. Idag kan vi göra det ganska enkelt och portabelt och i morgon gör vi det med telefoner och surfplattor. (Ja, jag vet att man kan göra det redan idag men det funkar sådär)