Marija Gustafsson

Foto Marija Gustafsson

Marija Gustafsson

Sandagymnasiet
Jönköping

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag undervisar i spanska och engelska på gymnasienivå. Sedan två år tillbaka är jag även förstelärare i moderna språk. Att utveckla undervisningen med hjälp utav digitala verktyg är mitt signum och jag letar ständigt efter nya verktyg att effektivisera och utveckla undervisningen på ett sätt som gynnar både mig och mina elever. Inget år är sig det andra likt då jag ständigt är på jakt efter förbättring och förnyelse. I år är min stora utmaning iPads på gymnasiet.

Min undervisning har förändrats avsevärt genom användningen IT som ett didaktiskt verktyg. Jag har helt ersatt läromedel med digitala, främst internetbaserade, verktyg som integreras i mina interaktiva pedagogiska planeringar i skolans lärplattform, Vklass. På så sätt aktualiserar jag mina ämnen genom att ständigt använda mig av aktuellt material och aktuella händelser.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Genom att flippa klassrummet, via min Youtube kanal, såväl när det gäller grammatiska genomgångar som genomgång av ordförråd följer jag på så sätt alltid med eleverna ”hem” och de får samma förutsättningar att jobba med språket på lektionerna. Utifrån sina förutsättningar får eleverna då se en genomgång så många gånger de behöver och när eleven känner att hen behärskar t.ex. grammatiken får hen göra tillhörande diagnos digitalt (Excel online) eller fylla i en ”Exit ticket” i slutet på lektionen. Dessa sammanställer jag och följer upp på nästkommande lektion. Där får jag en tydlig överblick över vilka elever jag behöver ge särskilt stöd under lektionen men även om det är några frågetecken i gruppen, till exempel kring hur ett visst ord eller grammatiskt moment används. På lektionerna använder jag mig ständigt av exit tickets och en interaktiv whiteboard (Padlet) som är öppen under lektionen så att eleverna får ställa frågor anonymt.

Genom att arbeta med temaområden och ha planeringen lättillgänglig för eleverna från den dagen vi inleder ett nytt tema får eleverna en helhetsbild och vet vilka mål vi strävar efter och vilka förmågor vi jobbar med. I varje planering är materialet tillgängligt och länkat till tidningsartiklar, övningar, videor etc. Allt för att allt ska finnas samlat på ett och samla ställe och för att eleverna ska slippa leta. Dessa planeringar är öppna att använda för den som önskar i Vklass, nationellt. Arbetar vi med texter, presentationer eller annat material gör vi det digitalt och eleverna får feedbacken digitalt. Eleverna vet alltid vad som förväntas av dem och de uppstår aldrig frågetecken kring varför vi gör ett visst moment, det har hela tiden helhetsbilden framför sig och förstår att delmomenten är viktiga för att nå målet.

Jag tycker också att det är viktigt att eleverna själva får vara kreativa och skapa eget undervisningsmaterial, till exempel tecknade eller animerade serier (Creaza och Powtoon) där de fokuserar på ett särskilt grammatiskt moment eller kortare realia presentationer. Detta material använder vi sedan i klassen för att träna hörförståelse eller i andra klasser när de kommer till samma moment. Visst elevproducerat material använder jag under flera år och jag har märkt att eleverna anstränger sig betydligt mer när de skapar material som de vet att någon annan ska få se. De äger därmed sin egna lärprocess och får samtidigt lära utav varandra.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Min entusiasm och passion för IKT som ett didaktisk verktyg i undervisningen både för elever och lärare smittade snabbt av sig till mina övriga språkkollegor på skolan och idag jobbar vi alla till största delen med Internet och IKT som vårt främsta läromedel. Detta har inneburit en lättare arbetsbörda i och med möjligheten att samplanera och dela med sig av färdiga planeringar med tillhörande material och länkar genom bara ett klick på vår lärplattform, oavsett vilken vi använder.

Jag har även genom åren fått möjligheten att inspirera andra lärarkollegor både inom och utanför kommunen då jag har fått hålla i diverse föreläsningar och workshops där jag har delat med mig av konkreta tips och delat med mig utav mitt material. Nu senast fick jag äran att föreläsa om hur jag använder mig av elevproducerat material och andra digitala verktyg på SETT-mässan i Stockholm inför 200 kollegor från hela landet. I kommunen är jag lärspridare för ett verktyget Creaza och håller med jämna mellanrum i workshop kring verktyget för länets IT-pedagoger.