Marie-Helen Menmark

Foto Marie-Helen Menmark

Marie-Helen Menmark

Antnässkolan
Luleå

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag jobbar som lärare i fritidshem med de yngre eleverna under skoltid och på fritids. Sedan åker jag runt i kommunen och inspirerar, hjälper andra pedagoger inom fritidsverksamheten att komma igång med digitalt skapande.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
2-5 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Jag tycker verktygen bygger broar både kunskapsmässigt och socialt. Inte bara för skrivandet eller för att söka information eller vad eleven behöver träna. Det kan vara mellan elever i klassen. Eleverna vill hjälpa varandra, när de hjälper en kompis befästs deras egen kunskap och det ökar deras eget lärande vilket också ökar motivationen.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Verktygen är inspirerande, motivationshöjande, banbrytande, fängslande. Man kan ta skapandet till nya dimensioner.
De digitala verktygen har även öppnat upp ett oändligt hav av hjälp, inspiration och utveckling för mig som pedagog.