Markus Hulander

Foto Markus Hulander

Markus Hulander

Jutarumsskolan
Halmstad

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är idrottspedagog, resurspedagog och fritidspedagog. Jobbar på lågstadiet i åk 2 på förmiddagen och fritids för 6-7 åringar.

Jobbar med att eleverna ska ha roligt samtidigt som de utveckas som individer, grupp och samlar på sig massor av kunskaper som kommer att göra dem till framgångsrika världsmedborgare!
IT och självständigt tänkande är en stor del i det.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
2-5 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– De allra flesta eleverna kan olika former av IT, det är en del av deras vardag, och dem tycker det är roligt. Vi i skolan måste vara i vår samtid, inte vara förlegade i vårt arbetssätt att stimulera eleverna att ta till sig kunskap och vara nyfikna och ivriga att lära sig. Elever med särskilda behov eller svårigheter med de traditionella (förlegade) undervisningsmetoderna är ofta lättare att nå genom digitaliserad undervisning.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– De hjälper mig att enklare skapa ett intresse och nyfikenhet hos eleverna. Eleverna kan testa sig fram, lära varandra och lär mig nya saker, vilket är en fantastisk process som stärker eleverna.

De digitala verktygen är också under ständig utveckling och förnyar (uppdaterar) sig hela tiden också vilket är en stor skillnad på de klassiska (återigen förlegade) läroböckerna.