Martina Bystedt

Foto Martina Bystedt

Martina Bystedt

Jutarumsskolan
Halmstad

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag arbetar som förstelärare på Jutarumsskolan i Halmstad. Jag har arbetat som lärare i 10 år och tycker att jag har det bästa jobbet men kan ha.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
2-5 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Med stöd av IT finns det många fler möjligheter för eleverna idag. Eleverna kan på mer praktiska sätt ta till sig undervisningen.
Undervisningen bygger på samarbete genom skapande, uppfinnande, fixande, lagande och experimenterande och fler förmågor tränas i en undervisning med stöd av IT. IT är ett verktyg för skapande.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– De digitala verktygen ger mig fler möjligheter och chans till fantastiska förutsättningar att nå ut till fler elever. Delaktighet, inkludering, ansvar känner jag att jag kan ge verktyg för genom att använda digitala verktyg i min undervisning.Det öppnar upp för ännu mer samarbete och gemenskap i klassrummet. Vilket leder till ett härligt klassrumsklimat som är viktigt för ett lustfyllt lärande.