Mathias Rosenqvist

Foto Mathias Rosenqvist

Mathias Rosenqvist

MediaGymnasiet - Nacka Strand
Nacka

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är pedagog och jag jobbar med att fostra kreativitet, kritiskt tänkande och medborgarskap.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
5-10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Det blir enklare, roligare och effektivare.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– De ger mig både möjligheter och utmaningar. De tvingar mig att inte ramla ner i gamla hjulspår utan att fortsätta att ifrågasätta och utvecklas.