Mattias Nylander

Foto Mattias Nylander

Mattias Nylander

Sundsgymnasiet/Vellinge lärcenter
Vellinge

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Har varit lärare i 21 år jobbat med digitala verktyg sedan starten 1996. Då i Mösterås där varje elev hade en bärbar dator.

Sedan 1998 har jag jobbat på Sundsgymnasiet som lärare i historia och samhällskunskap. 2016 fick jag möjlighet att vara med och starta upp välkomsten i Vellinge kommun. Idag arbetar jag med bl a med nyanlända och undervisar dem i grunderna om hur man klarar sig på skolan och vad det är för kommun de hamnat i.

Jag undervisar även deltagare i samhällsorienteringen kring samhällsfrågor ur ett lokalt perspektiv. Vidare undervisar jag i historia på komvux

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Ökad grad av individualisering. På välkomsten handlar det om olika språk och olika utbildningsbakgrund. Fullständigt omöjligt att göra lika för alla. På komvux handlar det om olika ambitionsgrad. Svårt att hålla ett tempo.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Jag har möjlighet att möta varje elev på deras nivå.