Mia-Lena Gusterman

Foto Mia-Lena Gusterman

Mia-Lena Gusterman

Eriksdalsskolan
Stockholm

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag undervisar sedan fem år på högstadiet i svenska och i MIK – som tack vare klok ledning, schemaläggs som dubbelt lärarskap i olika ämnen. På det sättet blir både elever och deras lärare uppdaterade i hur vi kan dra nytta av och vad vi bör ha åtanke när vi jobbar med datorer/ipads/mobiler i lärandet. Genom min roll som förstelärare får jag en plattform att även bidra mycket aktivt till kollegiets itmedvetenhet och itanvändning.

Innan min tid på högstadiet var jag medielärare på gymnasiet i sju år. Och innan det var jag med i många olika bolag som utvecklade kreativa arbetsverktyg under IT-boomen 1995-2005. Erfarenheten från de drivande och nyfikna åren som drev IT-boomen har påverkat min syn på hur och när IT bidrar till lärandet.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Skolan är en plats som strömmas igenom av nya elever med nya drömmar. Det som är betydligt mer konstant är lärarkåren och läromedia. Idag följer elevens läromedia och deras arbeten och många lärare med dem ut i livet, på ett mer tillgängligt sätt. De har med sig sina digitala fotspår och sina alster, sina kontakter och verktyg de arbetat med.

Den generation jag tillhör har sina skrivhäften, skolkataloger, läroböcker och annat från skoltiden i en låda på vinden. Men våra elever idag har massor av sina arbeten och verktyg i sitt moln, som de med några klick har tillgång till oavsett var de befinner sig. Att ha med sig sina tidigare alster synliggör inte bara deras utveckling och stärker deras motivation, det gör också att de känner igen sig och lätt kan återkoppla till tidigare moment i sin utbildning. Tidigare förvärvade kunskaper, kontakter och arbeten blir därför levande och aktuella i deras kunskapsutveckling.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Digitala verktyg gör att möjligheten till lärandet finns än mer nära eleven. Jag kan ha filmer, presentationer och annat material tillgängligt NÄR eleven behöver det DÄR den behöver det och oftare än tidigare – på det sätt eleven behöver det. Jag är dessutom mer tillgänglig för eleven, och eleverna mer tillgängliga för varandra i och med de digitala verktyg vi använder. Det blir då mycket lättare att använda varandra som resurser, så väl i som utanför klassrummet.

Omvärlden blir en plats att lära sig i, av, och med. Skolan expanderar och flyttar in i hem på ett mer annorlunda sätt än skolboken gjorde. Den begränsade tid vi har i klassrummet kan nu användas till än mer värdefull kunskapsutmaning och kunskapsutveckling.