Mikael Brolin

Foto Mikael Brolin

Mikael Brolin

Sandbäcksskolan
Katrineholm

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Biträdande rektor och utvecklingsledare för fritidshemmen i Katrineholms kommun.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
2-5 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Jag tror mycket på det situationsbundna lärandet och på att låta mycket av undervisningen på fritidshemmet vara intressestyrt. Eleverna lär sig bättre om de får arbeta/leka med något de är intresserade av. Eftersom vi nu har 1:1 i Katrineholms kommun så har elevernas intresse för bl a appar och iPads väcks och då kan man fånga upp dem och anpassa undervisningen efter det.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Framför allt har jag fått ytterligare ett verktyg för att bl a socialisera eleverna på fritidshemmet och stärka deras självkänsla och att ”fungera i grupp”. En kollega sa för ett femtontals år sedan att ”dator stavas med g, g som i gemenskap” och det är något jag tagit fasta på.