Ninve Isik

foto inve Isik

Ninve Isik

Morabergs studiecentrum
Södertälje

Presentation

Nominerad tillsammans med Esmeralda Iversjö

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Jag är 42 år gammal, har 3 döttrar och har assyriska rötter. Jag har jobbat som lärare i 18 år både i grundskola och gymnasieskola. För närvarande arbetar jag på språkintroduktionen på Morabergsstudiecentrum i Södertälje. Jag undervisar i Svenska som andraspråk och Engelska, är förstelärare i Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt samt samordnare för mottagandet av nyanlända.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 2-5 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Elevernas kunskaper utvecklas och fördjupas. IT kan ta till vara på elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter bland annat på modersmålet. IT stöd hjälper till att konkretisera det abstrakta och blir en bro mellan tidigare kunskaper,erfarenheter, modersmålet och den nya språk- och kunskapsutvecklingen.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Digitala verktyg öppnar upp fler vägar och metoder för mig som lärare. Jag kan bättre nå ut till alla elever utifrån deras behov. min lärarroll behöver förändras och utvecklas i takt med aktuell IT.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Den stöder och bekräftar mitt arbetssätt i klassrummet.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Socrative är ett digitalt responssystem där elever kan svara på frågor som läraren skapar. Den är ett bra verktyg som har flera funktioner, bland annat exit-ticket, flervalsfrågor. Verktyget kan användas till att utvärdera, sammanfatta, introducera/avsluta ett arbetsområde, etc. Eleverna kan också få syn på sina kunskaper om ett arbetsområde. Framförallt tycker mina elever att det är kul!