Pernilla Abrahamsson

Foto Pernilla Abrahamsson

Pernilla Abrahamsson

Norrevångskolan, Mörrum
Karlshamn

Presentation

Nominerad tillsammans med Mia Lägnert

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Jag  är 4-9 lärare i MA/NO/Tk. Undervisar i åk 7-9 i NO och Tk. Samarbetar med Mia Lägnert med att få in digitala hjälpmedel i undervisningen. Vårt fokus har legat på att arbeta med 3D och försöka koppla det till teknikämnets förmågor, men också att låta eleverna i samverkan med näringslivet, arbeta i projekt.

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– 5-10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Nya, för eleverna okända, yrken kan uppdagas och väcka intresset för att lära sig mer inom områden där IT används. IT upplevs inte som svårt på samma sätt längre, utan används som ett naturligt arbetsredskap för att nå målet i olika uppgifter. Vi upplever också att elevernas förmåga att diskutera har stärkts, då de arbetar tillsammans i olika projekt. Att arbeta med 3D i tekniken har också lyft tjejernas vilja att arbeta med teknik då de ser att det finns så många områden att välja bland.Det är ett område som ingen, oavsett kön, upplever att de har några förkunskaper inom, vilket gör arbetet i klassrummet väldigt jämlikt.

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Jag behöver hålla mig uppdaterad med nya funktioner och verktyg för att kunna underlätta för eleverna att utmana sig själva. Det innebär också ett mer jämlikt förhållande i klassrummet, då många av eleverna är väl förtrogna med digitala hjälpmedel och ofta kan hjälpa till när tekniken strular.

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Eftersom vi redan har haft detta i fokus i många år, upplever jag inte att det i dagsläget förändrar min undervisning. Däremot ger det mig stöd för att det jag arbetar med inom 3D nu har ett mer uttalat, tydligt stöd i läroplanen. Det har alltid kunnat motiveras utifrån läroplanen, men nu är det tydligare formulerat.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Inom 3D använder vi Autodesk Fusion 360, för att det är ett program som används i yrkeslivet och eleverna känner då att det ”är på riktigt”. Det finns många funktioner som gör att eleverna helt fritt kan designa det de önskar arbeta med. I NO undervisningen är Libers webbapp ett mycket bra verktyg där eleverna kan arbeta med uppgifter, lyssna på boken, se filmer och förbereda sig inför lektionen på ett smidigt sätt. Det är också ett bra hjälpmedel om eleven varit frånvarande och på egen hand vill arbeta med det vi gjort i skolan.