Peter Blomqvist

foto Peter Blomqvist

Peter Blomqvist

Stöde skola
Sundsvall

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
–  Jag är ett energiknippe som bygger sitt lärande på glädje och förtroende! Jag jobbar med matematik i årskurserna 7-9 på Stöde skola utanför Sundsvall. Jag tillsammans med Jimmie Nordberg Lucksta Skola arbetar 20% för kommunen för att utvecklas det pedagogiska IT-arbetet i grundskolan. Ett arbete som nu gör att vi har G Suite och chromebooks med mera. Det nya projektet som vi är med och driver är digitaliseringen för rektorer. Viktigt på riktigt att skolledare fattar grejen!Drömmen är att alla lärare får se den pedagogiska vinsten med att nyttja den digitala världen!

Jobbat med digitala verktyg i undervisningen?
– Mer än 10 år.

På vilket sätt kan elevernas lärande förnyas med stöd av IT?
– Vi kan vara effektivare, vi kan vara handledare på ett mycket mer utvecklande sätt och vi kan vara mycket mer smarta! Tänk att kunna se en föreläsning hemma och göra lärandet i skolan istället. Genom att använda till exempel responssystem så har du blixtsnabbt klassens tankar på individ nivå. Då kan vi snabbt fördela ut oss i grupper och diskussionen/lärandet flödar. I klassrummet finns många resurser i form av alla elever och dessa underbara lärare skall vi nyttja till max. Alla lär sig av detta!

Hur påverkar de digitala verktygen din lärarroll?
– Jag förbereder mig mycket mer inför en lektion nu för tiden än att jag som förr hade mer efterarbeten. Är jag förberedd på elevernas tankar så går de smidigt att se lärandets utveckling i olika redovisningar i matten. Kan jag få med mångas tankar genom att snabbt via digital teknik få upp många redovisningar på tavlan, så kan vi återigen lägga tiden på lärandet och elevernas betydelsefulla resonemang!

Hur påverkas din undervisning av att digitaliseringen och den digitala kompetensen numera finns inskriven i läroplanen?
– Ger mig större mandat att peppa kollegiet att verkligen nyttja dessa resurser i vardagen.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder?
– Plickers.com, ett responssystem, som är en papperslapp och en mobil. Det gör att alla känner sig trygga och jag får blixtsnabbt koll på vad alla elever tänker på individnivå! Grymt bra!