Pernilla Abrahamsson

foto Pernilla Abrahamsson och Mia Lägnert

Pernilla Abrahamsson,

Norrevångskolan
Karlshamn

Presentation

Nominerad tillsammans med Mia Lägnert På bilden: Pernilla Abrahamsson, till vänster och Mia Lägnert till höger.

Vem är du och vad jobbar du med?
– 4-9 lärare Ma/No/Tk, arbetar på högstadiet med NO/Tk just nu

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– De får hela världen som sitt kunskapsfält och kan använda sig av olika verktyg för att förstå saker. Det kan handla om modellering för att förstå hur motorer fungerar som blir tydligt med rörliga 3D-bilder. Böckerna finns fortfarande kvar, men de får fler sinnen involverade genom att använda IT på olika sätt. Elever som behöver lyssna på information kan göra det på ett enkelt sätt. IT är en naturlig del av samhället, och skolan ska ju vara en förberedelse för livet utanför skolans väggar.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Det har blivit lättare att vara spontan och att fånga frågor i stunden. Man kan lätt få fram olika klipp/filmer mm och man kan hitta information och uppgifter om någon elev vill arbeta vidare och fördjupa sig. Det är också lättare att haka på aktuella samhällsfrågor eftersom tillgången till nyheter är lättillgänglig. Det finns en stor möjlighet att ta del av forskning på nätet och på så sätt kan man arbeta med diskussioner och reflektion kring hur dessa saker bedrivs och påverkar oss. Efterarbetet kan underlättas genom att det finns färdiga matriser med kunskapskraven, det finns ofta lärarmaterial med diskussionsfrågor mm. Det som jag tycker är extra viktigt är att det också blivit enklare för elever som av någon anledning är frånvarande, att göra saker hemifrån. Det de behöver finns i deras Classroom och det kan minska stressen av att missa saker om man är sjuk t ex. Alla våra elever har tillgång till en egen dator. Detta gör att man kan räkna med att det man gör digitalt, finns tillgängligt för alla.

Hur ser du på våren -20 ur perspektivet ”skolans digitalisering”? Vilka utmaningar/möjligheter gav digitaliseringen under våren?
– I dessa tider har det känts väldigt bra att vi har varit så långt framme med vårt digitala arbete. Vi förberedde eleverna på hur de kunde använda Google meet, men övriga digitala funktioner var de redan bekväma med, så det kändes ganska tryggt. Vi har hittills haft skolan öppen, men känt oss trygga med att vi skulle klara en skolstängning.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder.
– Vi använder Googles appar i vår undervisning. Allt eleverna använder lägger vi i Classroom. Det kan vara planering, anteckningsmateriel, filmer, uppgifter mm. Det är lätt att i Classroom lägga upp en struktur som är lätt för eleverna att följa. När det gäller vårt 3D-arbete är det Autodesk Fusion 360 som vi använder. Det är ett program med många avancerade funktioner som kan kännas svårt i början, men det är väldigt fritt och eleverna uppskattar att de kan tillverka i princip vad som helst i programmet. Lektionsexempel kan till exempel vara att låta eleverna göra en handritad skiss på något föremål som de tycker behöver förändras. De kan sedan rita föremålet i 3D och få det att synas från alla håll och under tiden göra små justeringar innan de skriver ut det. De kan också efter utskrift upptäcka fel på modellen och gå in och ändra i figuren så den blir bättre. Att utvecklas i en process är ett arbetssätt som underlättas väldigt mycket med hjälp av 3D.