Pernilla Andersson

foto Pernilla Andersson

Pernilla Andersson

Eksjö Gymnasium
Eksjö

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– En nyfiken 50+ som arbetar med ämnena ekonomi och juridik på gymnasiet.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– Mer än 10 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– Genom att kunna skapa filmer och lägga på lärplattformen så kan eleverna se en genomgång flera gånger och när det passar dem. Att få skrivna instruktioner och planeringar ger eleverna tillgång till sitt eget lärande och sina mål. Som extra resurs vid inläsning och tankekarta. Att lägga ut ett bildspel på lärplattformen antingen innan eller efter lektionen gör att eleverna kan återskapa genomgången lättare. Att använda plattform för läxor mm gör att ingen missar instruktioner.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– Mer planering och skapande inför lektionerna med pedagogiska planeringar, bildspel och filmer etc. Lektionerna har en tydlig struktur för eleverna och rättningen blir lättare om jag har en tydlig pedagogisk planering med matris att bedöma efter.

Hur ser du på våren -20 ur perspektivet ”skolans digitalisering”? Vilka utmaningar/möjligheter gav digitaliseringen under våren?
– Då jag tidigare arbetat mycket med att lägga ut material och filmer på olika kanaler var den största utmaningen att ha genomgångar via webben, men att också vara tillgänglig under hela lektionen. Gav jag eleverna en uppgift så fanns det skrivna instruktioner, mallar och filmer som förklarande arbetet. Facit var också tvunget att finnas på uppgifterna och då fick ju inte det läggas ut samtidigt som uppgifterna. När eleverna fick uppgifter att göra fanns jag tillgänglig på Teams under hela lektionen, detta så att de kunde komma tillbaka och fråga vid behov.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder.
– Olika filmverktyg men främst Smart film, där jag kan filma skärmen och prata samtidigt. Detta använder jag när jag gör filmer kring tex en budget då jag samtidigt gör en egen budget i excel. Även bokföring i Fortnox filmar jag via detta hjälpmedel och skapar sedan filmer som jag lägger ut på youtube och vår lärplattform its learning.  Vidare arbetar jag mycket med att vår undervisning ska vara på riktigt och vill att eleverna ska arbeta direkt i Excel när vi gör budgetar i stället för att följa en färdig mall i en bok. Likadant gör vi då vi bokför direkt i Fortnox eller annat. Jag tycker också Mindomo är en bra tjänst när vi gjort tankekartor kring olika saker i olika ämnen.