Pernilla Nordlund

foto Pernilla Nordlund

Pernilla Nordlund

Dragonskolan
Umeå

Presentation

Vem är du och vad jobbar du med?
– Jag är en hälso-, tränings- och naturnörd som för 10 år sedan flyttade från Vasa i Finland till Umeå. Sedan 3 år tillbaka jobbar jag på Barn- och Fritidsprogrammet på Dragonskolan. Jag undervisar i ämnena Naturkunskap och Hälsa samt Bevakning och Säkerhet som våra väktarelever läser.

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
– 2-5 år

På vilket sätt kan elevernas lärande förstärkas med stöd av IT?
– IT möjliggör ett multimodalt lärande vilket ger fler elever möjlighet att både lära sig, och visa sina kunskaper, på olika sätt. Med IT i undervisningen kan vi komplettera de traditionella metoderna och göra undervisningen och innehållet mer lustfyllt. Jag har även sett att IT stärker elevernas autonomi och ger dem en känsla av att de äger sin lärandeprocess från början till slut. Det multimodala, det lustfyllda och autonomin skapar motivation helt enkelt.

Hur påverkar digitala verktyg och resurser din lärarroll?
– I planeringsfasen kräver det lite mer struktur och tydlighet från min sida. När arbetet väl kommer igång har jag en mer guidande roll, mer som ett bollplank för eleverna än någon som endast levererar ämnesfakta. Efterarbetet med bedömning underlättas eftersom jag fått vara delaktig i elevernas arbete i hela processen. Jag upplever att jag har en väldigt bra uppfattning om elevernas kunskaper i slutet av ett IT-projekt.

Hur ser du på våren -20 ur perspektivet ”skolans digitalisering”? Vilka utmaningar/möjligheter gav digitaliseringen under våren?
– En kompetensutveckling på speed. Våren gav möjligheter till ett tänk utanför boxen och för eleverna att äga sitt lärande. För mig som lärare har jag fått ett större verktygsfält att jobba med. Digitaliseringen blir ett fantastiskt komplement till den mer traditionella undervisningen. Utmaningen var att hantera saknaden av det fysiska mötet samt känslan av gruppdynamiken och möjligheten till dialog med eleverna i klassrummet.

Har du någon favoritwebbtjänst eller app som du gärna använder.
– Jag använde mig en del av Prezi-presentationer de gånger jag inte kunde föreläsa i klassrummet. Med Prezi kan jag lägga in både text, bilder, powtoons, PP:s, youtubeklipp, artiklar mm och göra en levande föreläsning trots att jag inte är på plats. Utöver det måste jag nämna Lumafusion som ett fantastiskt redigeringsverktyg om man vill använda sig av film- eller podcastinspelning i undervisningen.