Susanne Ivarsson

Foto Susanne Ivarsson

Susanne Ivarsson

Hölö Föskola
Södertälje

Presentation

Nominerad som en del av IKT-nätverket Förskolan i Södertälje kommun.

Vem är du och vad jobbar du med?
– Förskollärare

Hur länge har du jobbat med digitala verktyg och resurser i undervisningen?
Mer än 10 år

Berätta hur du arbetar för att utveckla elevernas digitala kompetens, och att göra lärandet tillgängligt för alla?
– Genom att delta i Södertäljes Ikt-nätverk där vi delar med oss av idéer, tips, deltar i utbildningar och får föreläsningar kan jag utveckla mitt lärande för att ta detta tillbaka till kollegor och till barnen inom mitt förskoleområde. Vi alla tillsammans får en större kunskap och kan bedriva ett lärande arbete inom Ikt.

Hur har coronapandemin påverkat ditt arbete/din undervisning med digitala verktyg? Har du upptäckt något nytt under pandemin som du kommer att fortsätta med?
– Jag har upptäckt hur enkelt det faktiskt är att mötas digitalt i olika möten.

Hur arbetar ni på er skola för att få med hela kollegiet på den digitala resan?
– Jag har startat ett ”lokalt” Ikt-nätverk i mitt förskoleområde med en pedagog från varje förskola där jag får tillfälle att få ut det som jag lär mig och får till mig i mitt deltagande i Södertälje kommuns Ikt-möten. Jag har också avsatt tid en förmiddag i veckan då mina kollegor kan komma till mig för att exempelvis lära sig hur man använder en app på Ipaden med barnen eller hur man mailar. Vi har pedagoger som behöver lite av varje för att komma igång.

Har du någon favoritwebbtjänst, app eller digitalt verktyg som du gärna använder. Berätta vilken och varför du använder den? (Ge gärna exempel från en konkret undervisningssituation)
– Vi använder oss mycket av apparna Imovie,  PuppetPal och Green Screen där barnen får använda sin fantasi. Vi har arbetat med fantasi och verklighet som projekt och barnen har tillverkat egna monster där vi använt apparna för att fantisera kring deras monster som de tillverkat. Appen Green Screen har gjort det möjligt för monstren att hälsa på vid barnens egna hus.